מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

תדריך להגנת ושמירת עצים בירושלים

תדריך קצר להגנת ושמירת עצים בירושלים

עצים בסביבה העירונית מצויים בסכנה לאור תהליכי בנייה ופיתוח נרחבים. מסמך זה נועד לתת כלים לתושבים לשמירה על העצים בסביבה העירונית מפני כריתה לא הכרחית או פגיעה במהלך פעולות הנעשות בעיר כדוגמת בנייה, שיפור פני העיר, הקמת תשתיות ועוד.

התדריך כולל הגדרות למושגים בנושא העצים, התייחסות החוק לנושא, כלים להתמודדות במצבים השונים בהם יש להגן על העץ/ים ופרטי התקשרות  לאנשי קשר רלוונטיים. 

 

להלן לינק לתדריך שמירת עצים בירושלים

 

כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע