מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

פרויקטים וסקרים

בעמודים אלה תמצאו מידע על פרויקטים, סקרים ודו"חות של החברה להגנת הטבע בירושלים ועוד.

 

קישורם נוספים:

סודן של הגינות הקהילתיות - מדריך מקיף להקמה, תחזוקה והפעלה של גינות קהילתיות


מצגת
ממפגש השתלמות למדריכים של החברה להגנת הטבע בנושא טבע עירוני

אגן עין כרם: פרויקט של החברה להגנת הטבע והמועצה לשימור אתרים לתכנון כולל לשימור המרחב.  מצגת כללית ותכנית העבודה

 

 

 
סודן של הגינות הקהילתיות - מדריך מקיף להקמה, תחזוקה והפעלה של גינות קהילתיות

 

 

סודן של הגינות הקהילתיות - מדריך מקיף להקמה, תחזוקה והפעלה של גינות קהילתיות

כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע