מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

סקר תשתיות טבע עירוני

סקר תשתיות טבע עירוני


לרשימה ולקישורים ל- 151 אתרי טבע עירוני בירושלים: לחץ כאן


רקע

בשנת 2010 פורסם סקר תשתיות טבע עירוני בירושלים. הפרויקט בוצע על ידי החברה להגנת הטבע בשיתוף עיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה. סקר זה הוא הראשון מסוגו שבוצע בישראל. הסקר משלב את הסביבה העירונית במאמץ הלאומי לשמירה על המגוון הביולוגי.

 

ירושלים בירת ישראל היא העיר הגדולה בארץ ובה אוכלוסייה של 769,400 נפש. העיר נמצאת במיקום מיוחד ובו ייצוג למגוון מרשים של בתי הגידול האופייניים לשדרת ההר, בין החבל הים-תיכוני ממערב למדבר יהודה במזרח. כ-43% משטח העיר (54 קמ"ר) הם שטחים לא בנויים ובהם מרחבים פתוחים טבעיים, בשולי העיר ובתוכה. בשנים האחרונות, רבים מבתי הגידול הצטמצמו ואף נעלמו עקב הפיתוח האינטנסיבי של שדרת ההר. 

 

מסד הנתונים המקיף של תשתיות טבעיות בירושלים, שנבנה במסגרת עבודה זו, מהווה בסיס לפיתוח כלי יישומי לשימור וניהול מיטבי של המגוון הביולוגי בעיר למטרות שמירת טבע ולרווחת התושבים.העבודה מיועדת לבעלי תפקידים ולמקבלי החלטות בשלטון המקומי ובמוסדות התכנון, לבעלי מקצוע, ביניהם אדריכלים ומתכננים, לעמותות ציבוריות, לאנשי חינוך, לאקדמאים וחוקרים בתחום האקולוגיה ולציבור הרחב.

 

מטרות הסקר

מטרת הסקר  ליצור תמונת מצב כלל עירונית של תשתיות הטבע בעיר. זאת על ידי בניית מסד נתונים עדכני של המערכות הטבעיות בירושלים ושילובו במערכת המידע העירונית ובמפה הירוקה של ירושלים. מסד נתונים זה מאפשר הבנה מרחבית של תשתיות הטבע בהתאמה לקונטקסט העירוני בו הן נמצאות, ובסיס מידע זה מהווה את הנדבך הראשון להכנת תכנית אב לשמירה וניהול תשתיות טבע עירוני.

 

שמירה על מגוון המינים בעיר תוכל להיעשות בצורה מיטבית כאשר יהיה מידע נגיש וזמין לכל הגורמים הקשורים ישירות או בעקיפין לתהליך התכנון והפיתוח של העיר. כמו כן, ממצאי הסקר יכולים לשמש כמנוף משמעותי לחיבור בין תחום התיירות והחינוך לתשתיות הטבע העירוניות.                    

 

תהליך ביצוע הסקר

עבודת הסקר התנהלה בשלושה מישורים: ועדת היגוי, צוות עבודה מצומצם וסוקרים בשטח. תהליך העבודה כלל הכוונה על ידי ועדת ההיגוי, עבודת שדה ותיאום והיזון חוזר מתמיד, על ידי צוות העבודה המצומצם. ועדת ההיגוי ליוותה את הסקר לכל אורכו, וכללה נציגות של חברים מתחומים שונים – תכנון עירוני, חינוך, תיירות, כלכלה אורבאנית, גינון, סביבה, שמירת טבע ועוד.

 

סקר השטח כלל סוקרים המתמחים בבוטניקה וזואולוגיה אשר סקרו את האתרים השונים רגלית לאורך עונות השנה. עיקר איסוף הנתונים בשדה נערך בחודשים ינואר עד אוגוסט 2009. מתנדבים לקחו חלק פעיל בהצטרפות לסוקרים המקצועיים, תוספות ועדכונים מהשטח לאורך השנה.

 

מאגר הנתונים

הסקר כולל איסוף של מידע רב ממגוון תחומים. בתחילת הסקר נבנה מאגר מידע  שתפקידו להכיל את כל סוגי המידע ואשר מאפשר מיון המידע, ביצוע שאילתות שונות ומיקום התופעות על גבי מפות. מאגר הנתונים כולל חיבור של שתי תוכנות: ACCESSו- GIS. עבור כל אתר מאוחסנים כל הנתונים הרלוונטיים עם ייחוס גיאוגרפי: מידע מילולי, מגוון המינים וצילומים מייצגים.

 

סיווג האתרים

הסביבה העירונית היוותה אתגר בשל כך שקיימים בה זה לצד זה אתרים קטנים ונקודתיים במרקם הבנוי, ואתרים גדולים ועשירים בשוליים. כדי להפוך את מסד הנתונים ליישומי, ומתוך ראיית ניהול עתידית, בוצע סיווג של האתרים. הסיווג כלל ניתוח של הרכב בתי הגידול בכל אתר והממצאים העיקריים שבו, ושיוכו לאחת מ-14 קטגוריות אפשריות. אתר גדול ועשיר סווג כ"מכלול" ואתר קטן סווג בדרך כלל עפ"י הממצא העיקרי בו. הסיווג כלל ארבעה סוגי מכלולים ועוד עשרה סוגי אתרים שאינם מכלולים. הסיווג עבור כל אתר טבע יאפשר בעתיד קביעת מדיניות כללית עבור סוגי האתרים השונים במסגרת תכנית האב לאתרי טבע עירוניים בירושלים.

 

תוצרי הסקר

בירושלים נסקרו 151 אתרי טבע. עבור כל אחד מהם הוכנה כרטסת מפורטת הכוללת את עיקר המצאי הטבעי, פרטים תכנוניים ופיזיים, תמונות מייצגות ורשימות המינים. המצאי הטבעי כולל הדגשה של מיני דגל ומינים נדירים בכל אתר. ברשימת המינים בכרטיס מוצג עבור כל מין הסטאטוס שלו בחוק ומידת הנדירות שלו בהיבט ארצי ומקומי.

 

תוצר נוסף הוא מאגר הנתונים הגיאוגרפי אשר בעזרתו ניתן להפיק מפות נושאיות של טבע בעיר, לאתר תכנים, מפגעים ולבצע מעקב ועדכון.          

 

חיבור בינלאומי

עבודה זו נעשתה במסגרת המאמץ הבינלאומי לשימור המגוון הביולוגי בערים. בשנת 2009 ירושלים הצטרפה לארגון LAB. ארגון זה מקדם יוזמה בינ"ל של שימור על מגוון המינים בסביבה העירונית שהושקה על ידי  ICLEI(Local Governments for Sustainability).

 

מימון ושותפויות

ביצוע ופרסום סקר תשתיות טבע עירוני התאפשרו כפרויקט בהובלה משותפת של המשרד להגנת הסביבה, עיריית ירושלים והחברה להגנת הטבע, ובעזרת קרן ברכה. את הסקר ליוותה ועדת היגוי שכללה נציגים של אגפים רלוונטיים בעיריית ירושלים, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, משרד הפנים, משרד התיירות ומינהל מקרקעי ישראל.

 

הסקר בוצע בשיתוף מתנדבים מהתחנה לחקר ציפורי ירושלים, חוגי סיירות ובעלי עניין מהציבור הכללי.

 

סיכום

סקר הטבע העירוני משמש נקודת מפנה משמעותית בתחום השמירה על המגוון הביולוגי והתשתית הטבעית בהקשר העירוני. ממצאי הסקר משלימים נדבך ידע שלא היה קיים במערכת התכנון. בעבודה מופתה התשתית הטבעית בירושלים, בשטחים הפתוחים, במרחבים עירוניים מפותחים ובשטחים המיועדים לפיתוח עירוני עתידי.
 רשימת 151 אתרי טבע עירוני בירושלים

1    יער מיר - פסגת זאב
2    שמורת פרחי הבר
3    פארק פסגת זאב
4    נחל זימרי
5    יער ענתא
6    נחל אוג, שלוחת ענתות
7    גבעה צרפתית (צפון)
8    פארק הגבעה הצרפתית
9    עיסוויה צפון
10    הר הצופים צפון
11    בית הקברות המנדטורי
12    האוניברסיטה העברית בהר הצופים
13    גן בוטני הר הצופים
14    פארק הר הצופים
15    בתת ספר, הר הצופים (מזרח)
16    חורשת אוגוסטה ויקטוריה
17    כרם א- טור
18    חורשת א-שייח
19    עמק צורים
20    עמק השילוח
21    כנסיות מורדות הר הזיתים
22    בית הקברות בהר הזיתים
23    שער הרחמים
24    סילוואן מרכז
25    גאיות הקדרון
26    גאיות דרגה
27    שדות עטרות
28    נחל עטרות (צפון)
29    נחל עטרות (דרום)
30    תל אל פול
31    שדות שועפט
32    שורק עליון
33    יער רמות מזרח (יער שלמה)
34    נחל צופים
35    גבעת התחמושת
36    כרם הזיתים בשייח ג'ראח
37    גן הסנהדרין
38    רוממה מזרח
39    רוממה, הגיא הסגור
40    מוזיאון רוקפלר
41    העיר העתיקה
42    הר ציון
43    גיא בן הינום
44    שכונת מוסררה
45    נחלת שבעה
46    בריכת ממילא וגן העצמאות
47    גן משכנות שאננים
48    בריכת הסולטן
49    גן הפעמון
50    גבעת התנ"ך
51    גן השושנים
52    חורשת הירח
53    חורשת המושבה (במנזר)
54    חורשת הטמפלרים
55    חורשת בית אלישבע
56    נחלאות
57    גן סאקר
58    חורשת קריית הממשלה
59    התחנה לחקר ציפורי ירושלים
60    בית הקברות שייח' באדר וסביבתו
61    שלוחת ניות
62    עמק המצלבה
63    גן ניות
64    גן הוורדים - קרית הלאום
65    קריית הלאום (דרום)
66    חורשת מוזיאון המדע
67    גן הפסלים - מוזיאון ישראל
68    גן בוטני - גבעת רם
69    עמק הגן הבוטני
70    חורשת ארמון הנציב
71    רכס ארמון הנציב
72    טיילת שרובר
73    יער השלום
74    החווה החקלאית בארמון הנציב
75    מתחם אלנבי
76    גן ארמון הנציב
77    נחל דרגה עליון
78    גאיות אום טובא
79    מטעי רמת רחל (מזרח)
80    מטעי רמת רחל  (מערב)
81    מתחם רמת רחל
82    החווה החקלאית בבקעה
83    ציר מסילת הרכבת
84    משתלת קטמון
85    פארק סן סימון
86    חוות הנוער הציוני
87    מתחם החלמוניות בבית צפאפה
88    מתחם גבעת המטוס (צפון)
89    מתחם גבעת המטוס
90    בוסתני בית צפאפה
91    טנטור
92    הר חומה (מזרח)
93    גבעת הארבעה ומנזר מר אליאס
94    הר חומה (מערב)
95    כיפת רמת פולין
96    דרך גולדה
97    נחל שמואל
98    מצפה נפתוח ויער רמות (מערב)
99    ליפתא
100  עמק הארזים
101  גבעות אלונה
102  השומרה
103  נחל רומאים - יער ירושלים
104  כרם זיתים, הר נוף (צפון)
105  גן הפיסגה, הר נוף
106  גבעת רם
107  שמורת הסלעים ברמת בית הכרם
108  פארק בית הכרם
109  מתחם תע"ש
110  עמק יחזקאל/ נחל רקפת
111  עמק  הצבאים
112  הר נוף דרום (פי גלילות)
113  נחל רבידה - יער ירושלים
114  הר הרצל
115  יד ושם
116  חרבת חממה - מצפה עין כרם
117  נחל עין כרם
118  עמק בויאר - נחל היובל
119  כרמית
120  מורדות קרית מנחם (צפון)
121  כרם זיתים - קטמון ט'
122  חורשת שאראפת
123  אגן נחל כוס
124  כיפת נחל כוס
125  יער גילה
126  פארק דניה
127  מחילות דורבנים ברמת דניה
128  גן שטרן
129  חורשת בוליביה-גולומב
130  שלוחת מלחה
131  גן החיות התנ"כי
132  עין יעל
133  עמק האסבסטונים
134  רכס משואה
135  אגן נחל רפאים
136  נחל גילה
137  שיפולי מעוז
138  עמק מוצא
139  מחצבת הר חרת
140  הר חרת
141  גבעת האוניברסיטה (כיפת חרת הקטנה)
142  נחל חרת
143  שלוחת הדסה
144  הרוגם בעיר גנים
145  עמק לבן
146  מורדות רכס לבן
147  אורה - עמינדב (צפון)
148  שלוחת עין כרם
149  בית סח'ור (מערב)
150  אלון מוסא עלמי - שראפאת
151  חרבת בית כיכא

כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע