מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

סקר עצים עתיקים וייחודיים בירושלים

 

בשנים 2011-2013 ערכה החברה להגנת הטבע בירושלים סקר שטח מקיף באזורים הבנויים בעיר ירושלים. הסקר נעשה בראש ובראשונה על מנת לקבל תמונה מלאה ועדכנית של שכבת העצים העתיקים והייחודיים בעיר במטרה לשמרם, תוך איתורם, מיפויים, ויצירת כרטיס עץ לכל אחד מן העצים שנסקרו, הכולל את כל המידע שנסקר בשטח  ואת תמונות העצים.

הסקר התמקד בעצים ייחודיים ועתיקים (המוערכים מעל לגיל 50 שנה), אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהאופי, התרבות, ההיסטוריה והנוף של העיר ירושלים. הסקר נערך בשיתוף פעולה ובתמיכת יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בתמיכת קרן גולדמן, בסיוע של הגן הבוטני בירושלים, ובעזרת תושבים ומתנדבים.

הסקר איתר 4,810 עצים עתיקים וייחודיים בעיר ירושלים.
 

חדש! אתר של סקר העצים בירושלים עלה לאוויר. כנסו וחפשו את העצים העתיקים והייחודיים בשכונתכם. לחץ כאן


להלן קישור לחוברת הסקר. 

כרטסת העצים:
תוצאות הסקר נערכו בכרטסת עצים המכילה כרטיס לכל עץ, מקבץ עצים ושדרה שנסקר. הכרטיס מציג את מיקום, מצב, מין, גיל, תמונה של העץ ועוד. הכרטסת מחולקת ל-8 קבצים:

   מפתח לכרטסת סקר עצים עתיקים וייחודיים בירושלים
   כרטיסים 1-250
   כרטיסים 251-500
   כרטיסים 501-750
   כרטיסים 751-1000
   כרטיסים 1001-1250
   כרטיסים  1251-1500
   כרטיסים 1501-1750
   כרטיסים 1750-2044
  
 
גם חדש! תדריך קצר להגנת עצים בירושלים
 

כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע