מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

טבע עירוני בירושלים

1. סדנת טבע עירוני והמדריך להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון בירושלים

במסגרת סדנת "טבע עירוני: ממדיניות למעשה" החברה להגנת הטבע הוציאה מדריך להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון בירושלים. המדריך הינו סיכום ותמצית של ההנחיות לשימור, טיפוח, ופיתוח אתרי טבע עירוני בירושלים המוצגות ב "טבע בעיר ירושלים: מדיניות אקולוגית כלל עירונית" (להלן ) שפורסם ביולי 2013 על ידי החברה להגנת הטבע ועיריית ירושלים. 

להורדת דפי ההנחיות מתרגול הסדנה: לחצו כאן2. טבע בעיר ירושלים: מדיניות אקולוגית כלל עירונית

בעשור האחרון מובילה עיריית ירושלים, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והחברה האזרחית, בראשה החברה להגנת הטבע, תהליך מרתק וחדשני המתייחס אל המערכות הטבעיות בעיר כחלק אינטגרלי מתכנון העיר.

תהליכים אלו חיזקו את ההבנה שיש לגבש מדיניות כלל עירונית לטבע עירוני, אשר תתווה את המסלול המקצועי לשמירה על ערכי הטבע בעיר, תוך קביעת סדרי עדיפויות, בשל הצורך של העיר להתפתח.  

ב-18 ביולי הוצג לראשונה תוצר עבודה משותפת לעיריית ירושלים והחברה להגנת הטבע, שקודמה בשנתיים האחרונות - "טבע בעיר ירושלים: מדיניות אקולוגית כלל עירונית".

המסמך מציג תפיסה כוללת לשילוב הטבע העירוני בתכנון העירוני על כל רמותיו, לשם שימור הטבע בעיר והעצמתו.

צפו בסרט "טבע בעיר" של מגזין סביב הטבע של החברה להגנת הטבע

קראו טבע בעיר ירושלים: מדיניות אקולוגית כלל עירונית

 3. בהתבסס על מסמך המדיניות, החברה להגנת הטבע פרסמה "מתחמים המיועדים לפיתוח באתרי טבע עירוני בירושלים: ניתוח ועמדת החברה להגנת הטבע" 

 

כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע