מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

פעילות | המרכז הביו-אזורי ירושלים

 

 

 

 

פורום בעלי עניין | פורום מחקר ומדיניות |

 

| ימי עיון והדרכות |

 

פורום מזון לירושלים | המפה הירוקה | אתר האינטרנט

 

| הערכת שירותי מערכת אקולוגית

 


המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות במרחב ירושלים פועל לשיפור ניהול המערכות האקולוגיות בירושלים והסביבה. מטרתיו הם: יצירת מודעות, הפצת מידע, קידום מדיניות אקולוגית מבוססת מדע, הקניית תמיכה מקצועית, קידום שותפויות וגיוס משאבים.

פעילות המרכז כוללת: הקמת פורום בעלי ענין (צוות היגוי); הקמת פורום מדע ומדיניות; ניהול ימי עיון וסדנאות לימוד; הקמת פורום חקלאות עירונית ("מזון לירושלים"); הקמת מאגר מידע באינטרנט; קידום מחקרים להערכת המערכות האקולוגית באזור ירושלים.
 

 

פורום בעלי עניין

פורום בעלי העניין (או צוות ההיגוי) ,מתכנס פעם ברבעון בהשתתפות נציגים מהשלטון במקומי, מהמועצות האזוריות, וממשרדי הממשלה שפועלים באזור. הפורום מהווה כוח משימה לזיהוי בעיות דחופות והגדרת הסוגיות המרכזיות שעומדות בפני המרחב בתחום האקולוגי. הפורום פועל גם להעמקת הידע וחיזוק היכולת לקיים שותפות לקידום שימור ופיתוח בר קיימא.

 

להלן סיכומים מישיבות צוות ההיגוי:

 

סיכום ישיבת צוות היגוי של המרכז הביו אזורי מס. 1 שהתקיימה בתאריך 31.12.13

 

סיכום ישיבת צוות היגוי של המרכז הביו אזורי מס. 2 שהתקיימה בתאריך 27.3.14 

 

סיכום ישיבת צוות היגוי של המרכז הביו אזורי מס. 3 שהתקיימה בתאריך 2.7.14  

 

סיכום ישיבת צוות היגוי של המרכז הביו אזורי מס. 5 שהתקיימה בתאריך 29.12.14

 

סיכום ישיבת צוות היגוי של המרכז הביו אזורי מס. 6 שהתקיימה בתאריך 23.3.15

 

סיכום ישיבת צוות היגוי של המרכז הביו אזורי מס. 7 שהתקיימה בתאריך 28.6.15

 


 
 

 

פורום מחקר ומדיניות

הפורום למחקר ומדיניות מרוכז על ידי אקולוג המרכז ומטרותיו להנגיש ידע מדעי רלוונטי לקובעי מדיניות לקבלת החלטות מושכלת, לדחוף לשיתוף פעולה בין אנשי אקדמיה ממגוון תחומים לבין קובעי מדיניות ואנשי שטח במרחב ירושלים , וכן ליזום פרויקטים רבי משתתפים להערכת שרותי מערכות אקולוגיות בסביבת ירושלים וניהולן.

 

במסגרת הדיונים של צוות היגוי המרכז הביו-אזורי עלו מספר סוגי איומים על מערכות אקולוגיות במרחב ירושלים. צוות ההיגוי הכין מסמך המסכם את האיומים המרחביים ומציע דרכי פעולה אפשריות לטיפול בהם. המסמך הינו מסמך בעבודה, מסמך המתעדכן באופן תדיר ומהווה בסיס לפעילויות משותפות וקביעת מדיניות במרחב.
 

איומים על המגוון הביולוגי ומערכות אקולוגיות במרחב ירושלים ופעולות לשימור. ד"ר ערן ברוקוביץ. המרכז הביו-אזורי ירושלים. טיוטה. יולי 2015. 

 

 

 ימי עיון והדרכות

המרכז הביו-אזורי מנהל ימי עיון וסדנאות לימוד עבור מקבלי החלטות ואנשי מקצוע בתחומי תכנון וניהול תשתיות הטבע באזור. ב-2014 התקיימו שלוש הדרכות מקצועיות:
 
 
 
3/9/14 – "סדנת טבע עירוני בירושלים: ממדיניות למעשה" בהשתתפותם של כ-30 מתכננים מהמשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים. הסדנא, שהתנהלה בשיתוף החברה להגנת הטבע, שילבה תיאוריה ומעשה ע"י ביצוע תרגילים מ- "מדריך להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון בירושלים" שהוכן במיוחד עבור יום העיון.
 
 
 
17/9/14 – יום עיון "שמירה ופיתוח המערכות הטבעיות בירושלים והסביבה" לקהל המתכננים ואנשי מקצוע באיזור ירושלים. יום העיון התקיים במרכז לחקר ציפורי ירושלים והשתתפו בו כ-40 בעלי ענין.
 
 
 
17/6/14 – סדנת עבודה בנושא "תהליך קבלת החלטות והטמעת המגוון הביולוגי במדיניות הסביבתית העירונית". הסדנא התקיימה בעיריית ירושלים בניהולה של חוקרת מהאוניברסיטה המרכזית האירופאית בבודפשת, שהוזמנה ע"י המרכז לקידום מחקרה בנושא שיתופי פעולה בין מיגזרי בניהול המגוון הביולוגי במערכות מקומיות. לאחר הסדנא החוקרת, ג'ניפר פירס, פירסמה דו"ח על מחקרה בירושלים בשם:
המרכז הביו-אזורי מנהל ימי עיון וסדנאות לימוד עבור מקבלי החלטות ואנשי מקצוע בתחומי תכנון וניהול תשתיות הטבע באזור. ב-2014 התקיימו שלוש הדרכות מקצועיות:
 
 
 
3/9/14 – "סדנת טבע עירוני בירושלים: ממדיניות למעשה" בהשתתפותם של כ-30 מתכננים מהמשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים. הסדנא, שהתנהלה בשיתוף החברה להגנת הטבע, שילבה תיאוריה ומעשה ע"י ביצוע תרגילים מ- "מדריך להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון בירושלים" שהוכן במיוחד עבור יום העיון.
 
 
 
17/9/14 – יום עיון "שמירה ופיתוח המערכות הטבעיות בירושלים והסביבה" לקהל המתכננים ואנשי מקצוע באיזור ירושלים. יום העיון התקיים במרכז לחקר ציפורי ירושלים והשתתפו בו כ-40 בעלי ענין.
 
 
 
17/6/14 – סדנת עבודה בנושא "תהליך קבלת החלטות והטמעת המגוון הביולוגי במדיניות הסביבתית העירונית". הסדנא התקיימה בעיריית ירושלים בניהולה של חוקרת מהאוניברסיטה המרכזית האירופאית בבודפשת, שהוזמנה ע"י המרכז לקידום מחקרה בנושא שיתופי פעולה בין מיגזרי בניהול המגוון הביולוגי במערכות מקומיות. לאחר הסדנא החוקרת, ג'ניפר פירס, פירסמה דו"ח על מחקרה בירושלים בשם:
המרכז הביו-אזורי מנהל ימי עיון וסדנאות לימוד עבור מקבלי החלטות ואנשי מקצוע בתחומי תכנון וניהול תשתיות הטבע באזור. ב-2014 התקיימו שלוש הדרכות מקצועיות:
 
 
 
3/9/14 – "סדנת טבע עירוני בירושלים: ממדיניות למעשה" בהשתתפותם של כ-30 מתכננים מהמשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים. הסדנא, שהתנהלה בשיתוף החברה להגנת הטבע, שילבה תיאוריה ומעשה ע"י ביצוע תרגילים מ- "מדריך להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון בירושלים" שהוכן במיוחד עבור יום העיון.
 
 
 
17/9/14 – יום עיון "שמירה ופיתוח המערכות הטבעיות בירושלים והסביבה" לקהל המתכננים ואנשי מקצוע באיזור ירושלים. יום העיון התקיים במרכז לחקר ציפורי ירושלים והשתתפו בו כ-40 בעלי ענין.
 
 
 
17/6/14 – סדנת עבודה בנושא "תהליך קבלת החלטות והטמעת המגוון הביולוגי במדיניות הסביבתית העירונית". הסדנא התקיימה בעיריית ירושלים בניהולה של חוקרת מהאוניברסיטה המרכזית האירופאית בבודפשת, שהוזמנה ע"י המרכז לקידום מחקרה בנושא שיתופי פעולה בין מיגזרי בניהול המגוון הביולוגי במערכות מקומיות. לאחר הסדנא החוקרת, ג'ניפר פירס, פירסמה דו"ח על מחקרה בירושלים בשם:
המרכז הביו-אזורי מנהל ימי עיון וסדנאות לימוד עבור מקבלי החלטות ואנשי מקצוע בתחומי תכנון וניהול תשתיות הטבע באזור. ב-2014 התקיימו שלוש הדרכות מקצועיות:
 
 
 
3/9/14 – "סדנת טבע עירוני בירושלים: ממדיניות למעשה" בהשתתפותם של כ-30 מתכננים מהמשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים. הסדנא, שהתנהלה בשיתוף החברה להגנת הטבע, שילבה תיאוריה ומעשה ע"י ביצוע תרגילים מ- "מדריך להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון בירושלים" שהוכן במיוחד עבור יום העיון.
 
 
 
17/9/14 – יום עיון "שמירה ופיתוח המערכות הטבעיות בירושלים והסביבה" לקהל המתכננים ואנשי מקצוע באיזור ירושלים. יום העיון התקיים במרכז לחקר ציפורי ירושלים והשתתפו בו כ-40 בעלי ענין.
 
 
 
17/6/14 – סדנת עבודה בנושא "תהליך קבלת החלטות והטמעת המגוון הביולוגי במדיניות הסביבתית העירונית". הסדנא התקיימה בעיריית ירושלים בניהולה של חוקרת מהאוניברסיטה המרכזית האירופאית בבודפשת, שהוזמנה ע"י המרכז לקידום מחקרה בנושא שיתופי פעולה בין מיגזרי בניהול המגוון הביולוגי במערכות מקומיות. לאחר הסדנא החוקרת, ג'ניפר פירס, פירסמה דו"ח על מחקרה בירושלים בשם:
המרכז הביו-אזורי מנהל ימי עיון וסדנאות לימוד עבור מקבלי החלטות ואנשי מקצוע בתחומי תכנון וניהול תשתיות הטבע באזור. ב-2014 התקיימו שלוש הדרכות מקצועיות:
 
 
 
3/9/14 – "סדנת טבע עירוני בירושלים: ממדיניות למעשה" בהשתתפותם של כ-30 מתכננים מהמשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים. הסדנא, שהתנהלה בשיתוף החברה להגנת הטבע, שילבה תיאוריה ומעשה ע"י ביצוע תרגילים מ- "מדריך להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון בירושלים" שהוכן במיוחד עבור יום העיון.
 
 
 
17/9/14 – יום עיון "שמירה ופיתוח המערכות הטבעיות בירושלים והסביבה" לקהל המתכננים ואנשי מקצוע באיזור ירושלים. יום העיון התקיים במרכז לחקר ציפורי ירושלים והשתתפו בו כ-40 בעלי ענין.
 
 
 
17/6/14 – סדנת עבודה בנושא "תהליך קבלת החלטות והטמעת המגוון הביולוגי במדיניות הסביבתית העירונית". הסדנא התקיימה בעיריית ירושלים בניהולה של חוקרת מהאוניברסיטה המרכזית האירופאית בבודפשת, שהוזמנה ע"י המרכז לקידום מחקרה בנושא שיתופי פעולה בין מיגזרי בניהול המגוון הביולוגי במערכות מקומיות. לאחר הסדנא החוקרת, ג'ניפר פירס, פירסמה דו"ח על מחקרה בירושלים בשם

המרכז הביו-אזורי עורך הרצאות, דיונים משותפים, ימי עיון וסדנאות מקצועיות עבור בעלי ענין באזור להגברת המודעות, הייזמות, וקידום שיתופי פעולה בין קובעי מדיניות לבין בעלי מקצוע לניהול אפקטיבי של מערכות אקולוגיות. ב-2014 התקיימו שלוש הדרכות מקצועיות:

 

3/9/14 – "סדנת טבע עירוני בירושלים: ממדיניות למעשה" בהשתתפותם של כ-30 מתכננים מהמשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים. הסדנא, שהתנהלה בשיתוף החברה להגנת הטבע, שילבה תיאוריה ומעשה ע"י ביצוע תרגילים מ- "מדריך להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון בירושלים" שהוכן במיוחד עבור יום העיון. המדריך התבסס על חוברת  "טבע בעיר ירושלים: מדיניות אקולוגית כלל עירונית" שפורסמה על ידי החברה להגנת הטבע ועיריית ירושלים ב-2014.

 

17/9/14 – יום עיון "שמירה ופיתוח המערכות הטבעיות בירושלים והסביבה" לקהל המתכננים ואנשי מקצוע באיזור ירושלים. יום העיון התקיים במרכז לחקר ציפורי ירושלים והשתתפו בו כ-40 בעלי ענין.

 

17/6/14 – סדנת עבודה בנושא "תהליך קבלת החלטות והטמעת המגוון הביולוגי במדיניות הסביבתית העירונית". הסדנא התקיימה בעיריית ירושלים בניהולה של חוקרת מהאוניברסיטה המרכזית האירופאית בבודפשת, שהוזמנה ע"י המרכז לקידום מחקרה בנושא שיתופי פעולה בין מיגזרי בניהול המגוון הביולוגי במערכות מקומיות. לאחר הסדנא החוקרת, ג'ניפר פירס, פירסמה דו"ח על מחקרה בירושלים בשם:

 

The Bioshed of Jerusalem: A Model for Urban Biodiversity Planning, Visioning and Communication

 


25/6/15 – סדנא "הטמעת טבע עירוני בתכנון: ממדיניות למעשה" התקיימה במרכז לחקר ציפורי ירושלים בהשתתפותם של כ- 25 מתכנני הרובעים והמנהלים הקהילתיים בירושלים. הסדנא התנהלה בשיתוף החברה להגנת הטבע וכללה הרצאות והדרכה בקבוצות. ‎הסדנא הציגה בפני המתכננים כלים יישומיים לשילוב שיקולי טבע ומגוון ביולוגי בתהליכי תכנון עירוניים כמו גם הדגשת חשיבות הטבע העירוני וקישורו לטבע מחוץ לעיר.

 

צפו בתמונות

 

 

10/7/15– יום סיור בכותרת "מסיירים ושומרים" נערך במסגרת סדרת ימי עיון שהמרכז הביו-אזורי מנהל בשיתוף החברה להגנת הטבע. האירוע התקיים כתמיכה בקמפיין "הברית לחיזוק ירושלים ושמירה על ההרים סביב לה". למעלה מ-100 אנשים הצטרפו לסיור מודרך ומפורט בעין קובי הנמצא בלב האזור המאויים בהרי ירושלים. המטיילים למדו על ההסטוריה של האתר, ועל החי והצמח שלו. למידע נוסף על הקמפיין, ולחתום על העצומה לחץ כאן

 

צפו בתמונות 

 

12/11/15-   ביום חמישי ה-12 בנובמבר התקיימה סדנה "טבע עירוני בתכנון: ממדיניות למעשה", במסגרת מיזם של החברה להגנת הטבע בשיתוף המרכז הביו-אזורי בירושלים. מטרת הסדנה הייתה להקנות את הכלים הנדרשים על מנת ללמוד, לאמץ וליישם את ההנחיות ואת המדיניות המומלצת לטבע עירוני בתכנון. את החוברות שהוצגו בסדנא ואת דפי התרגול ניתן למצוא באתר של המפה הירוקה של ירושלים.

 

 

פורום מזון לירושלים

בשנים האחרונות בעקבות גידול האוכלוסייה, שינויי האקלים והלחצים על המערכות האקולוגיות ומשאבי הטבע ביטחון תזונתי בתוך העיר נעשה נושא קריטי וחשוב. פורום "מזון לירושלים" שהוקם על ידי נעמי צור יושבת ראש המרכז הביו-אזורי מכנס בעלי ענין בתחום, ועוסק בלימוד מערך המזון בעיר, ביצירת שיתופי פעולה וקידום חקלאות במרחב העירוני והפרי-עירוני.

 

דף עמדה "מזון לירושלים"

 

 

המפה הירוקה

המפה הירוקה - הוקמה על ידי החברה להגנת הטבע בירושלים והמשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם ארגון המפה הירוקה העולמית. המפה הירוקה הינה כלי אינטראקטיבי מקוון הממפה את הסביבה הטבעית והתרבותית בירושלים. המפה מדגישה משאבי טבע ירוקים אשר בדרך כלל לא יבואו לידי ביטוי במפה עירונית. המפה הירוקה משמשת פלטפורמה שימושית לקהילות המקומיות. נתונים על המגוון הביולוגי שייאספו בפרויקטים של המרכז הביו-אזורי יוצגו על גבי המפה הירוקה.
 

 

אתר אינטרנט

המרכז הביו-אזורי יפעל לשיתוף מידע קיים על ידי הקמת מאגר מידע באינטרנטץ המאגר ישולב עם המפה הירוקה. הפורטל יכיל הפניות ביבליוגרפיות על מאמרים ומחקרים, מקומיים ובינלאומיים, הקשורים למערכות האקולוגיות ושירותי המערכת. מסד הנתונים ישמש כמשאב לאנשי מקצוע ומנהלים המעורבים בניהול מערכות אקולוגיות, ויהיה נגיש גם לציבור הרחב.
המרכז הביו-אזורי יפעל לשיתוף מידע קיים על ידי הקמת מאגר מידע באינטרנטץ המאגר ישולב עם המפה הירוקה. הפורטל יכיל הפניות ביבליוגרפיות על מאמרים ומחקרים, מקומיים ובינלאומיים, הקשורים למערכות האקולוגיות ושירותי המערכת. מסד הנתונים ישמש כמשאב לאנשי מקצוע ומנהלים המעורבים בניהול מערכות אקולוגיות, ויהיה נגיש גם לציבור הרחב.
המרכז הביו-אזורי מקים פורטל אינטרנטי בתוך המפה הירוקה. האתר יכלול מאגר מידע מהארץ ומהעולם ובו יוצגו מחקרים ופרסומים רלוונטיים הקשורים לניהול מערכות אקולוגיות ברמת המטרופולין. המאגר ישמש כמשאב עבור אנשי מקצוע ומנהלים בתחום ניהול מערכות אקולוגיות.
 

 

הערכת שירותי מערכת אקולוגית

הטמעת שירותי המערכות האקולוגיות בתהליכי תכנון מאפשרת עתיד בר קיימא לתושבי הערים. שילוב שירותי המערכת ושמירתם בתהליך התכנון הנה הדרך המרכזית לאפשר עתיד שכזה. תהליך הערכת שירותי המערכת תומך ביעד זה על ידי הדגשת חשיבותו של הטבע בכלל ושל הטבע העירוני בפרט. המרכז הביו-אזורי מקדם פרויקטים של הערכת שירותי מערכת במרחב ירושלים.
 

חזרה לראש הדף

כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע