מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

פרויקט "פינת העץ"

פקודת היערות

 

"פקודת היערות" הנה פקודה מנדטורית, המגנה על עצים ויערות, ומתעדכנת מעת לעת. על פי "פקודת היערות", מרבית עצי הנוי בישראל מוגנים מכריתה, ויש צורך בקבלת היתר לכריתתם או להעתקתם. גם אם העץ מצוי בחצר של בית פרטי, יש לקבל היתר. את ההיתר ניתן לקבל מפקיד היערות או ממורשה למתן היתר כריתה.

בארץ פועלים מספר פקידי יערות: פקיד היערות הראשי של קק"ל, מורשי מתן היתר של קק"ל, הפזורים בכל הארץ, שלושה פקידי יערות, הממונים מטעם משרד החקלאות בערים הגדולות: ירושלים, ת"א וחיפה, וכן פקיד ארצי הממונה על ביצוע התקנה במשרד החקלאות.

בנוסף, פועלת בקק"ל יחידת פיקוח, הממונה על ביצוע התקנה ועל אכיפתה בפועל.

חלק מעצי הנוי, לאחר שנשתלו וגדלו מעט, הופכים למוגנים, ולא ניתן לכרות או להעתיק אותם ללא רישיון.

חשוב לדעת, שבשל לחצים המופעלים לעתים על פקידי היערות או על נציגיהם, ניתן אישור להעתקת העץ או אף לכריתתו, אף על פי שברור שהעתקה זו עלולה לסכן את העץ, ואף אם ייוותר בחיים, יישאר במקרים רבים גידם ופגוע, ולעולם לא יחזור לצורתו המקורית ולנופו. אם ידוע על בקשה שהוגשה, כדאי לבקש מפקיד היערות הסברים למתן ההיתר, ובכך ליצור לחץ שכנגד. אם ידוע על עץ שעומדים לכרות, דרשו מהגוזם לראות את האישור. כריתת עץ ללא אישור הנה עברה פלילית!

 

פקיד היערות

פקיד היערות ממונה על ידי שר החקלאות להוציא לפועל את מטרות פקודת היערות וצו אילנות מוגנים, מפקח מטעם המדינה על טיפול וניהול היערות, המבוצע על ידי הקרן הקיימת לישראל, מאשר את תכניות העבודה ביערות ומפקח על ביצוען, כמו כן מפקח, מנחה ומנהל את נושא הגנת האילנות בכל מדינת ישראל ביער ומחוץ ליער.

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהווה עמוד שדרה למדיניות הייעור וההגנה על האילנות בישראל ומרכזת את כל הסמכויות במסגרת החוקים הקשורים בנושא, תוך התייחסות שונה לשמורות יער ולהגנה על אילנות שמקומם מחוץ ליער.

 

***

 

תרומת העץ לסביבה

העץ משמש כ"חיק הטבע" למתגוררים בעיר. הוא מקשר אותנו לעונות השנה בהזכירו לנו את הפריחה, הלבלוב והשלכת.

תרומת העץ לסביבה בשלושה היבטים:

1. השפעה אנרגטית סביבתיתמיתון טמפרטורה, קרינה ועומס חום, יצירת מיקרו-אקלים, מיתון השפעות רוח.
2.  השפעה בריאותיתקליטת פחמן דו חמצני ופליטת חמצן, קליטת מרחפים מזהמים, מיתון רעש, שיפור מיגוון ביולוגי, שיפור קהילתיות, מזון חינמי, הפחתת פגיעה מסרטן העור, מופעים עונתיים, אסתטיקה.
3. השפעה נדל"ניתהעלאת ערך נכסים, שימור ושיפור קרקע, הפחתת נגר מים וסחף קרקע, שיפור חילחול מי גשם למי התהום.

 

 

עץ אחד יכול לספוג בשנה 20 ק"ג אבק ו"לבלוע" 80 ק"ג תרחיפים, המכילים מתכות רעילות כגון כספית, ליתיום, עופרת וכדומה.

חלק מהחמצן באוויר שאנו נושמים, מיוצר על ידי צמחים.

עץ אחד מסייע להורדת הטמפרטורה בסביבתו בקיץ עד 4 מעלות.

עץ אחד בקרבת הבית דומה לקיר אקוסטי - הוא בולם רעשים ומפחית את עוצמת הרעש.

עץ בוגר, שקוטר גזעו כחצי מטר, נאמד בכ- 20,000 ₪.

עץ בוגר בסמוך לנכס מעלה את ערכו הכלכלי באחוזים רבים.

עץ אחד עשוי לשמש בית לעשרות ציפורים.

מערכת שורשים של עצים בוגרים עשויה להיות גורם ממתן באופן משמעותי ברעידות אדמה.

 

עלינו לשמור על העצים, למנוע כריתה וגיזום צמרות אגרסיבי, לוודא שרק אנשי מקצוע יטפלו בעצים ולהעביר מידע זה לכל מי שטרם התוודע לחשיבות העצומה של העץ בחיינו.

 

* המידע מבוסס על חומרים מאתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע