מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

סקר טבע באגן הקדרון

 

בשנים 2012-2013 בוצע באגן הקדרון סקר אקולוגי מקיף שמטרתו העיקרית הינה ליצור תמונת מצב מקיפה של המגוון הביולוגי באגן הקדרון לכל אורכו תוך בניית מסד נתונים עדכני עבור תאי השטח השונים של האגן.

 

הסקר בוצע בכל שטחי האגן מחלקו העליון בתחומי ירושלים, דרך אזור ספר המדבר שבתחומי הרשות הפלסטינית, רמת המדבר ועד לשפכו אלים המלח.

 

בעבודת הסקר לקחו חלק סוקרים מומחים ממספר תחומים. עבודת הסקר מפורסמת בשני חלקים: החלק הראשון כולל את סיכום תוצאות הסקרים השונים והחלק השני כולל כרטסת עבור 33 יחידות הנוף של האגן. עבור כל יחידת נוף רוכז החומר בצורה תמציתית בשילוב מידע גרפי עשיר: מידע גיאוגרפי וסביבתי, מידע אקולוגי, סימון שלממצאים נקודתיים ורשימות מינים.

 

להלן קישור לסקר טבע באגן הקדרון

להלן קישור לכרטסת יחידות הנוף באגן הקדרון

 

סקר טבע באגן הקדרון

כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע