מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

סקר עצים עתיקים וייחודיים באגן הקדרון בירושלים

בשנים2013-2014  ערכה החברה להגנת הטבע בירושלים סקר שטח באזורים הבנויים ובשטחים הפתוחים באגן הקדרון בעיר ירושלים. מטרתו העיקרית של הסקר הייתה ליצור תמונת מצב עדכנית  של שכבת העצים העתיקים והייחודיים באגן, תוך איתורם, מיפויים ויצירת כרטיס עץ לכל אחד מן העצים שנסקרו.

 

הסקר תיעד עצים עתיקים וייחודיים (שגילם מוערך מעל 50 שנה), אשר מהווים חלק בלתי נפרד מן האופי, התרבות, ההיסטוריה והנוף של אגן הקדרון בירושלים. משום שעצים רבים נמצאו בשטחים שאינם נגישים כמו:מגרשים פרטיים או מגודרים, הסקר לא מכיל את כלל העצים העתיקים והייחודיים באגן הקדרון בעיר. לכן הסריקה הושלמה בשיטה אינטרנטית באמצעות Google Street View, עצים שזוהו בצילום הוכנסו גם כן לסקר.

 

באגן הקדרון בירושלים נסקרו 12,267 עצים עתיקים וייחודיים. מיני העצים הנפוצים ביותר שנסקרו היו: זית אירופי, אורן ירושלים, ברוש מצוי, חרוב מצוי, פיקוס התאנה, וושינגטוניה חסונה ושקד מצוי. בשל ריבוי מופעי כרמי הזיתים המסורתיים האופייניים למורשת החקלאית של האגן 70% מעצי הסקר היו עצי זית.

 

בשכונת סוואחרה/ אום ליסון, המתפרשת על השטח הגדול ביותר, נסקר מספר העצים הרב ביותר, כ- 60% מעצי הסקר. בנוסף, בשכונות בו תור/ג'בל מוכבר, הר הזיתים, אבו תור/צפון תלפיות, הר הצופים, וא טור נמצא מספר העצים הגדול ביותר. כמו כן, מגוון מיני העצים הרב ביותר היה בשכונות אבו תור/ צפון תלפיות, מרכז העיר וטלביה/מוגרבים.

 

הסקר כולל ארבעה תוצרים:

  1. חוברת מסכמת של הסקר חוברת זו.
  2. כרטסת עצים המכילה כרטיס לכל עץ, מקבץ עצים ושדרה שנסקרו. הכרטיס כולל את: מיקום העץ, מצב העץ, מין העץ, גיל העץ, תמונת העץ ועוד.
  3. מערכת ממוחשבת בה ניתן לראות את מיקום ונתוני העצים. מערכת זו מבוססת על ממ"ג GIS וניתן לשלבה במערכת התכנון והפיתוח בעיר.
  4. מערכת אינטרנטית לסקר העצים על המפה הירוקה של ירושלים www.greenmap.org.il

 

להלן קישור לסקר עצים עתיקים וייחודיים באגן הקדרון בירושלים

להלן קישור לכרטסת עצים עתיקים וייחודיים לשימור בירושלים - עץ בודד

להלן קישור לכרטסת עצים עתיקים וייחודיים לשימור בירושלים - שדרת עצים

להלן קישור לכרטסת עצים עתיקים וייחודיים לשימור בירושלים - מקבץ עצים

 

 

כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע