מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

סקר שטחים ציבוריים פתוחים באגן הקדרון בירושלים

 

בשנים2013-2014  ערכה החברה להגנת הטבע בירושלים סקר שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים) באגן הקדרון בתחום שיפוט העיר ירושלים. הסקר כולל את השטחים הפתוחים המוגדרים ככאלו במסגרת התכניות המפורטות המאושרות באזור. כמו כן, כרקע לסקר שולבו שטחים פתוחים נוספים כגון גנים לאומיים ונוף פתוח ועוד. סקר זה מהווה המשך, השלמה ועדכון של סקר כלל עירוני שנעשה על ידי הפורום האורבני בירושלים בשנת 2007.

 

באגן הקדרון בירושלים ישנם שטחים פתוחים נרחבים, אך בחלק ניכר מהם לא ניתן לפתח פארקים וגניםלרווחת הציבור. בשטחי נוף פתוח, בגנים הלאומים ובשמורות הטבע העירייה אינה יכולה לפתח שטחיםציבוריים פתוחים, ועל כן לא ניתן לשלב אותם כחלק ממערך השטחים הפתוחים בשכונות המגוריםובסמוך למוסדות חינוך, אשר מיועדים לשרת ביום-יום את תושבי העיר. נמצא שישנן שכונות באגןהקדרון שאין בהן ולו גן שכונתי אחד.

 

מטרתו העיקרית של הסקר הייתה ליצור תמונת מצב עדכנית של מכלול השטחים הציבוריים הפתוחים באגן הקדרון בירושלים כבסיס לגיבוש מדיניות לתכנון ופיתוח. סקר השצ"פיםאינו סקר טבע, אלא סקר תכנוני המתעד ובוחן את השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר בכל הרמות,מאפייניהם, והתכנים שלהם, וכיצד הם משרתים את תושבי העיר.

 

 

השטחים הציבוריים הפתוחים בירושלים מחולקים לשש רמות, מתוכן ארבע רמות נמצאו באגן הקדרון.

שטחם של כלל השטחים הפתוחים שנסקרו עמד על 1,767 דונם בחלוקה הבאה:

  • 7 פארקים עירוניים בהיקף של 1,066 דונם
  • 3 פארקים רובעיים בהיקף של 231 דונם
  • 9 פארקים שכונתיים בהיקף של 146 דונם
  • 127 גנים שכונתיים בהיקף של 327 דונם

 

השטחים נסקרו וסווגו על בסיס 13 קטגוריות ובכללן: גן מתוחזק, גן לא מתוחזק, מדשאה, בוסתן עציפרי, שטח טבעי, שטח נטוע, חורשה, טיילת, רחבה מרוצפת, ספורט, שולי כביש ושטח עזוב. מאפייניםנוספים של השטחים וניתוחם יוצגו במפורט בהמשך הדו"ח.

 

הסקר כולל ארבעה תוצרים:

  1. חוברת מסכמת של הסקר.
  2. כרטסת שטחים פתוחים המכילה כרטיס לכל אתר שנסקר. כרטיס אתר כולל: מיקום האתר, סוג השטח, אפיון עיקר השטח, שימושים ואלמנטיםהקיימים בשטח, מפגעים, תמונת האתר ועוד
  3. מערכת ממוחשבת בה ניתן לראות את כלל השטחים וניתן לשלבה במערכת הממוחשבת לסוגיהם ואת מיקומם במרחב. מערכת זו מבוססת על ממ"גשל עיריית ירושלים, משרד הפנים וכיו"ב.
  4. מערכת אינטרנטית לסקר השטחים הציבוריים הפתוחים על המפה הירוקה של ירושלים  www.greenmap.org.il
  5.  

להלן קישור לסקר שטחים ציבוריים פתוחים באגן הקדרון בירושלים

להלן קישור לכרטסת שטחים ציבוריים פתוחים באגן הקדרון בירושלים

 

כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע