מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
מפה

עמק יחזקאל

עמק ארוך וצר בחלקו העליון של נחל רקפת. מרבית העמק נמצא בשלבים מתקדמים של פיתוח, עם זאת נותרו בו מספר מקומות טבעיים של בתה ושטח עשבוני מובר. באתר תועדו שלולית חורף, גיאופיטים שונים ומאורות של בעלי חיים. צומח אופייני לשטחי בור ולשטחים מופרים וכולל בעיקר צמחייה עשבונית חד שנתית דוגמת חלמית גדולה, חרדל לבן ושומר. נשמרו מספר מיני גאופיטים, בעיקר רקפת מצויה. קיימים ריכוזים של קוציץ סורי. באתר נראו ציפורי שיר אופייניות לסביבה העירונית, כולל בעלי כנף חורפים ונודדים. באתר מתקיימת אוכלוסיית דורבנים ושועלים. שלולית החורף במקום מעלה את הסבירות לקיומם של דו חיים. האתר נגיש למעבר הולכי רגל ולרכב - קיימת חניה.

לצפיה בכרטיס האתר מתוך סקר תשתיות טבע עירוני

בית הכרם, בית וגן
בין השכונות, מדרום לשדרות בצלאל בזק, סמוך לרחוב בית וגן.
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע