מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
עץ מיוחד
לאתר הבא
מפה

אורן הגלעין

ילדי שכונת גילה מבתי הספר היסודיים אריאל גילה, תל"י גילה, וממ"ד גילה ב' אימצו עץ זה במסגרת תכנית "אמץ עץ" של החברה להגנת הטבע. 

 

אודות הטיפול בעץ, מפי התלמידים:

 

"העץ נמצא בשטח ציבורי שהעירייה אחראית לו, אך העץ היה במצב מוזנח והיתה סביבו כמות גדולה של פסולת. הגזע שלו היה מאובק מאוד, הענפים של העצים לא נגזמו כמו שצריך והייתה עשביה שוטה מכל עבר.

מיד כשהגענו התחלנו לאסוף פסולת. לאחר מכן הברשנו את הגזעים והתחלנו לגזום את הענפים בצורה נכונה שלא תזיק לעץ. משחנו את החלקים שגזמנו כדי שלא יזדהם, דישנו השקינו ואווררנו את הקרקע."

 

גיל משוער: 50-80 שנה

גובה העץ: בין 15-20 מ'

 

קישור לסקר עצים עתיקים ויחודיים בירושלים

גילה
חורשה ליד רחוב אפרסמון 3
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע