מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
שירות חברתי
לאתר הקודם
לאתר הבא

עמותת סינגור קהילתי

עמותת סנגור קהילתי היא ארגון לשינוי חברתי הפועלת להעצים אנשים וקהילות לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליות. הארגון מקדם מאמץ משותף של אנשים לשנות מדיניות המנציחה חוסר שוויון, אי סובלנות והדרה, שואף לחיזוק יכולתם של אנשים כמקבלי החלטות, ועובד להבטחת חברה וממשל אחראים, שקופים וצודקים יותר. פעילות העמותה מתבצעת בשכונות ובאזורים שתושביהם סובלים מקשיים חברתיים וכלכליים אשר זיקתם לזיהוי ולהשגת זכויותיהם נחלשת. העמותה מנגישה מידע לגבי זכויות חברתיות ואזרחיות ולגבי האמצעים למימושן, ונותנת כלים להתארגנות עצמאית, דרך מוקדים המופעלים על ידי מתנדבים בגיבוי אנשי מקצוע.

שכונת פת
רחוב יהודה הנשיא 1
טלפון: 02-6782997
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע