מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
אתר לשימור
לאתר הקודם
לאתר הבא
מפה

בית היתומים הסורי (שנלר)

מתחם בית היתומים הסורי הוא אחד האתרים ההיסטוריים המפורסמים והמורכבים בירושלים. במהלך השנים האחרונות, למרות שהושג סיכום בין מנהל מקרקעי ישראל ומשרד האוצר למשרד הביטחון באשר לפינוי המחנה הצבאי מן המתחם, צה"ל עדיין נמצא בו, ואינו מתחזק ומשפץ כראוי את המבנים לשימור. האתר כולל שמונה בניינים: האלא, הבניין הראשי, נבנה על בסיס בית ההתנחלות של הזוג שנלר והיה הבית המשפחתי הראשון בירושלים מחוץ לחומות; בית האנספקטר, בית המגורים המשפחתי של הכומר תיאודור שנלר, המפקח (inspector) של "בית היתומים הסורי", ולימים מנהלו השני של המוסד; מעון העיוורים, בית החינוך הראשון לעיוורים בארץ ישראל; מרכז הניהול, השריד האחרון בתשלובת התעשייה הכבדה שהקימו הגרמנים במתחם שנלר;

הבית האדום, בית הלבנים האדומות הראשון בירושלים; בית הצריח (בית קורנטאל), בית מגורים מפואר בסגנון גרמני כפרי, נועד למשפחות התעשיינים הגרמניים שניהלו את בית החרושת של "בית היתומים הסורי"; "מעון השוליות", בית מגורים גדול ששימש את השוליות ואת הפועלים של תשלובת התעשייה של שנלר; מעון הבנות, מבנה שנועד לשמש מגורים לתלמידות שלמדו בשנותיו האחרונות של מוסד שנלר בתנאי פנימייה.

מקור ברוך
רחוב מלכי ישראל 34, ירושלים
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע