מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
אתר לשימור
לאתר הקודם
לאתר הבא

רחוב הנביאים

רחוב הנביאים מקשר בין ירושלים העתיקה לבין העיר החדשה. הוא מציג עדות היסטורית ייחודית של אדריכלות המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 . היוזמה לתכנית שימור ופיתוח בר-קיימא של רחוב הנביאים עלתה בשנת 1999 מצד תושבי הרחוב יחד עם סניף ירושלים של החברה להגנת הטבע והמועצה לשימור אתרים ואתרי התישבות. הצורך בתכנית, אשר הוכנה על ידי האדריכלים פיטר בוגוד ופיליפ ברנדייס, נבע ממצבו המתדרדר של הרחוב ושל המבנים שבו וממדיניות עיריית ירושלים לפיתוחו כציר תנועה מהירה, תוך פגיעה חמורה במתחמים ההיסטוריים שלאורכו ובאיכויותיו כאזור מגורים.

מרכז העיר
רחוב נביאים, בין שער שכם לרחוב יפו
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע