מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
ארגון סביבתי
לאתר הקודם
לאתר הבא
מפה

החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע מהווה את הארגון הסביבתי הגדול והוותיק בישראל ואחד הוותיקים בעולם.

מטרות החברה להגנת הטבע:        

• לשמור על הסביבה, על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ההיסטורית והתרבותית של האדם בישראל ובעולם.
• לחנך להכרת הסביבה וידיעת הארץ, טיפוח הזיקה לנוף ולסביבה וחיזוק הקשר בין הציבור הרחב וערכי החי והצומח שבה, הטבע הדומם, יחידות הנוף השונות, שרידי העבר והיישוב לתולדותיו.
• לפעול בקרב רשויות השלטון להגברת מודעותם לנושאי הסביבה ולהגברת נכונותם לפעול למען קידום חקיקה שומרת סביבה, תכנון ידידותי ומאוזן לסביבה ופיתוח בר-קיימא.
• ליצור מודעות לשמירת הטבע והסביבה, פעילות לעיצוב עמדות הציבור ומקבלי ההחלטות בנושאי טבע וסביבה ולהגביר את המחויבות שלהם לשמירת הטבע והסביבה.
• לשמור על עצמאות רעיונית וארגונית על מנת שהעמותה תוכל לפעול לקידום מטרותיה המפורטות בתקנון זה באופן חופשי וללא כל תלות.

קהילת החברה להגנת הטבע בירושלים פועלת מזה יותר מארבעה עשורים לקידום נושאים סביבתיים ברחבי העיר ובסביבותיה. תחומי הפעילות של החברה להגנת הטבע בירושלים רבים ומקיפים, וכוללים:  מחלקה למשאבי תכנון, שמירת טבע, פרויקטים חינוכיים מגוונים, גינות קהילתיות,  קואליצית "ירושלים בת קיימא", המגזין הטלויזיוני "סביב הטבע" , סיורים להכרת העיר והסביבה, עיתון דו-חודשי "ירוק ירושלמי",  המרכז לתרבות ירוקה, ועוד. הקהילה פועלת בתמיכת ועד ציבורי נבחר הפועל בהתנדבות.
 

דרך חברון 24
טלפון: 02-6252357
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע