מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
ארגון סביבתי
לאתר הקודם
לאתר הבא

ירושלים בת-קיימא

ירושלים בת-קיימא היא התאגדות של גופים וארגונים אזרחיים שפועלים יחד למען שיפור הסביבה העירונית בבירה וחיזוק המרקם העירוני בה, תוך שימור צביונה של עיר מיוחדת זו. היוזמה להקמת ירושלים בת-קיימא היתה של קהילת ירושלים של החברה להגנת הטבע יחד עם הפורום למען עתיד ירושלים. הקואליצייה מונה כיום 51 ארגונים חברים. מרבית הגופים החברים פועלים בשכונות מגוריהם, חלקם פועלים בכלל המרחב העירוני ויש גם כאלה המייצגים סניפים של ארגונים ארציים. לכל ארגון בתוך הקואליצייה סדר יום משלו ולפיו הוא פועל עצמאית. החיבור עם שאר הגופים נעשה לגבי נושאים שמוכרזים כסדר היום המשותף של הקואליציה. סדר היום המשותף נקבע ע"י צוות ההיגוי של ירושלים בת-קיימא, אשר נבחר מדי שנה ע"י האסיפה הכללית.

טלפון: 052-386-9482
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע