מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
ארגון סביבתי
לאתר הקודם
לאתר הבא

מגמה ירוקה

מגמה ירוקה היא עמותה המקדמת שינוי סביבתי באמצעות אקטיביזם ופיתוח מנהיגות סביבתית. דרכי הפעולה של הארגון כוללים: פעילות ישירה והפגנות, פעילות לובי, פיתוח מעורבות קהילתית, וחינוך.  הארגון מבוסס על מתנדבים סטודנטים המרוכזים בתאים אזוריים. בירושלים קיימים שלושה תאים: באוניברסיטה העברית גבעת רם, במכללת הדסה, ובמכללת דוד ילין. בין הקמפיינים הנוכחיים של מגמה ירוקה: מאבק נגד הרפורמה בתיכנון, מאבק בתחנה הפחמית באשקלון, קידום מעמד התחבורה הציבורית, מיחזור והפרדת פסולת, שומרים על חולות סמר ועוד.

 

הארגון הינו חבר בקואליצית ירושלים בת-קיימא

תאים פעילים באוניברסיטה העברית, במכללת דוד ילין, ובמכללת הדסה
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע