מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
ארגון חשוב
לאתר הקודם
לאתר הבא

קהילת אחווה בכרם

ממוקמת בשכונת בית הכרם, ארגון "קהילת אחו"ה בכרם" נוסד כדי להציע חלופה לתרבות הצריכה – חלופה ערכית, חברתית ותרבותית. הארגון פועל ליצור מבנה קהילתי ולבנות קשרים חברתיים, ערבות הדדית ואחריות חברתית וסביבתית. בין יוזמות הארגון: גינה קהילתית, מודל להפרדת פסולת אורגנית בבנייני מגורים, שוקי החלפות למטרות צדקה, וסיורים וטיולים בעיר ומחוצה לה.

טלפון: 02-643-5113
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע