מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
ארגון סביבתי
לאתר הקודם
לאתר הבא

שומרה לסביבה טובה

עמותת "שומרה לסביבה טובה" מאופיינת ביוזמות סביבתיות הממוקדות במגזר האורבאני, במטרה לתרום לפיתוח חברה בת קיימא ולשיפור איכות החיים, תוך חינוך הציבור לערכים ולמודעות. הטמעת בנייה ירוקה, התייעלות אנרגטית, מחזור מים אפורים ושימור שטחים פתוחים כלולים בפעילות של הארגון.

טלפון: 077-553-6883
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע