מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
בית ספר סביבתי
לאתר הקודם
לאתר הבא
מפה

בי"ס ממ"ד גילה

פעילות החינוך הסביבתי בביה"ס מתמקדת בחורשה הצמודה לבית הספר. הילדים נפגשים עם החי, הצומח, והדומם שבסביבתם הקרובה ופועלים להוביל שינוי שייטיב עם המרחב כולו. מערך החינוך הסביבתי של החברה להגנת הטבע בירושלים מפעיל תכנית בבית הספר תחת הכותרת "ילדים מובילים שינוי." התלמידים פועלים יחד עם מדריכת החינוך הסביבתי  בגינת ביה"ס, בה שותלים ,נוטעים ונפגשים עם הסביבה הקרובה.
 

גילה
רחוב תירוש 9
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע