מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
בית ספר סביבתי
לאתר הקודם
לאתר הבא
מפה

בי"ס תל"י רמת מוריה

בבית ספר רמת מוריה מרחב גדול אותו הופכים התלמידים למקום בו נעים לשהות עם בניה אקולוגית, ערוגות ירק ותבלינים ועצי בוסתן. בביה"ס פועלת מערכת מים לאיסוף מי גשמים. המים הנאספים במערכת משמשים להדחת אסלות ולהשקיית הגינה. מערך החינוך הסביבתי של החברה להגנת הטבע בירושלים מפעיל תכנית בבית הספר תחת הכותרת "ילדים מובילים שינוי." התלמידים פועלים יחד עם מדריכת החינוך הסביבתי לטפח את גינת ביה"ס, בה שותלים ,נוטעים ונפגשים עם הסביבה הקרובה.

תלפיות מזרח
רחוב אדם 28 ירושלים
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע