מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
ארגון חשוב
לאתר הקודם
לאתר הבא

המועצה לשימור אתרים

ההתעוררות הציבורית לשימורם של מבנים בני עשרות ומאות שנים התגברה בעקבות הרס אתרים היסטוריים במשך עשרות שנים, במיוחד אובדן בניין הגימנסיה הרצליה בתל אביב, והובילה להקמת המועצה לשימור אתרים, בחסות וועדת החינוך של הכנסת והחברה להגנת הטבע. מאז הקמתה של המועצה בשנת 1984, ובהובלתם של אנשי ציבור וארגונים ציבוריים, ממלכתיים ואקדמאים, היא אחראית להצלתם של מבנים רבים, הנעת תהליכי תכנון חלופיים, שיקום אתרים ופתיחתם לציבור באופנים שונים; כמרכזי מבקרים, מוזיאונים, מרכזים קהילתיים וכיוצא באלה. המועצה מזמינה את הציבור להתרשם מאתרי המורשת ברחבי הארץ, לקחת חלק פעיל בעשייה הציבורית ולהשפיע.

מגרש הרוסים
רחוב הלני המלכה 13
טלפון: 02-6249567
איש קשר: איציק שוויקי
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע