מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
אתר לשימור
לאתר הקודם
לאתר הבא
מפה

שכונת הבוכרים

שכונת הבוכרים הייתה שכונת יוקרה של בעלי בתים עשירים מבוכרה. בראשיתה הייתה זו שכונת הפאר היהודית בארץ ישראל של סוף המאה ה-19, בולטת על רקע הבנייה היהודית הפשוטה והעממית של אותה עת, והכול התפעלו מיופייה. כיום שכונת הבוכרים היא דלה ומתפוררת, חלק ממרקם השכונות החרדיות בצפון ירושלים. בשכונה תוכננו רחובות רחבים בצורת שתי וערב, בניינים גדולים וחצרות רחבות ידיים.

שכונת הבוכרים
אזור צומת הרב מאיר בר-אילן וצפניה
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע