מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
בית ספר סביבתי
לאתר הקודם
לאתר הבא
מפה

בי"ס על שם פרנקל

בית ספר זה הוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה כ-"בית ספר ירוק." ההסמכה ניתנת לבתי ספר אשר עומדים בתנאים הבאים: הקצאת שעות לימוד לנושא איכות הסביבה, קיום פרויקט סביבתי קהילתי מתמשך, שימוש מושכל במשאבים, והקמת מועצה ירוקה. בביה"ס פועלת מערכת מים לאיסוף מי גשמים. המים הנאספים משמשים להדחת אסלות. מערך החינוך הסביבתי של החברה להגנת הטבע בירושלים מפעיל תכנית בבית הספר תחת הכותרת "ילדים מובילים שינוי."

הגבעה הצרפתית
רח אצל 20 ירושלים
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע