מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
עץ מיוחד
לאתר הקודם
לאתר הבא
מפה

קטלב מצוי

ילדי שכונת גילה מבתי הספר היסודיים אריאל גילה, תל"י גילה, וממ"ד גילה ב' אימצו עץ זה במסגרת תכנית "אמץ עץ" של החברה להגנת הטבע.

 

אודות הטיפול בעץ, מפי התלמידים:

 

"הגענו לעץ וראינו שהוא במצב טוב יחסית- הוא נמצא על אי תנועה ומקבל השקיה קבועה, אך בקרבתו נוסעות מכוניות לאורך כל היום. המכוניות מוציאות פיח ועשן שמזהמים את סביבת העץ.

מדדנו את היקף הגזע ואת גובה העץ והתחלנו לטפל בו- הברשנו את הגזע, שהיה מאובק מאוד בגלל הקִרבה לכביש. לאחר מכן בדקנו את רטיבות הקרקע וגילינו שהעץ מקבל השקיה לעתים קרובות. דישנו את הקרקע ואווררנו אותה."

 

גיל משוער: 50 שנה

גובה העץ: 8 מ'

 

קישור לסקר עצים עתיקים וייחודיים בירושלים

גילה
פינת הרחובות יפה רום וצביה ויצחק
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע