מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

שם האתרמיקוםמעט על האתר עוד על האתר מפה
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
רסקו, רחוב כצנלסון 7.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
רסקו, רחוב כצנלסון מול מס 7.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
רסקו, רחוב כצנלסון 3
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
סן סימון, רחוב הורקניה 8.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
סן סימון, רחוב הורקניה מול מס 29.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
סן סימון, רחוב הורקניה 19.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
סן סימון, רחוב התקופה מול מס 22
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
סן סימון, רחוב רבי טרפון , פינת רחוב מכוור
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
סן סימון, רחוב חיים יחיל, פינת רחוב הרב אשי.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
סן סימון, רחוב הורקניה 22, פינת רחוב חיים יחיל.
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע