מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

מחזור

שם האתרמיקוםמעט על האתר עוד על האתר מפה
מתקן לאיסוף נייר
רח הורקניה מול מס 29
מתקן לאיסוף נייר
רח ניקנור 34.
מתקן לאיסוף נייר
רח התקופה מול מס 22.
מתקן לאיסוף נייר
רח שמעוני מול מס 56
מתקן לאיסוף נייר
רח שמעוני מול מס 17
מתקן לאיסוף נייר
רח שמעוני, פינת מעלות לגרף.
מתקן לאיסוף נייר
רח בן טבאי 4
מתקן לאיסוף נייר
בקעה, רח דרך בית לחם 47.
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע