מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן

מחזור

שם האתרמיקוםמעט על האתר עוד על האתר מפה
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
בקעה, רחוב שמשון, פינת רחוב אפרים.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
בקעה, רחוב גדעון, פינת רחוב נפתלי.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
בקעה, רחוב זבולון, פינת רחוב צדקיהו.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
בקעה, רחוב יששכר, פינת רחוב ראובן.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
בקעה, רחוב נפתלי, פינת רחוב אשר.
מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק
בקעה, רחוב נפתלי, פינת רחוב בן עזאי.
עוד על האתרמפה
עוד על האתרמפה
עוד על האתרמפה
עוד על האתרמפה
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע