מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
אתר מחקר/ מדע
לאתר הקודם
לאתר הבא
מפה

המרכז למדיניות סביבתית, מכון ירושלים לחקר ישראל

מכון ירושלים לחקר ישראל עוסק במחקרי מדיניות בתחומי כלכלה וחברה בכלל ובירושלים בת-זמננו בפרט ובמחקרי מדיניות סביבתית. מטרתו העיקרית של המכון היא סיוע למקבלי החלטות והשפעה עליהם. המרכז למדיניות סביבתית במכון הוקם בשנת 2000. מטרת המרכז לקדם מדיניות סביבתית המבוססת על מחקרים ישומיים שבוצעו בארץ ובעולם. המרכז מבצע מחקרים, מפרסם את מסקנותיהם, מפעיל צוותי חשיבה ומפיץ רעיונות וידע במטרה לקדם את המודעות הסביבתית. את עבודת המרכז מלווה מועצה מייעצת בה חברים נציגים של גופים שונים העוסקים בענייני הסביבה

רחביה
רחוב רדק 20
טלפון: 02-5630175
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע