מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
תמונה באבן
לאתר הקודם
לאתר הבא
מפה

תמונות באבן - רחוב הלל*

מקורו של הרחוב בקטע של דרך עתיקה שהלכה משער יפו לשכונת שייח –באדר, מה שהיום מוכר כגבעת בית המשפט והכנסת. עם הזמן הדרך חולקה למס' רחובות נפרדים: בצלאל, שלומציון והלל. ברחוב המקורי מוקמו בית מלון עדן ובית מדרש למורים המזרחי, בית חולים ליולדות סדובסקי ובית ספר מעלה, שבחצרו הוקם והתנהל שבט משואות של הצופים לפני יותר מ-70 שנה.

 
רחוב הלל וסיפרו: מלון עדן,בית המדרש למורים מזרחי,מולו בית היולדות סדובסקי, בחצר שמידט על ב"ס מעלה וצופי שבט משואות.
מרכז העיר
רחוב הלל, ירושלים
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע