מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
אתר מחקר/ מדע
לאתר הקודם
לאתר הבא

מחלקת אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, האוניברסיטה העברית

המחלקה שייכת למכון למדעי החיים . המחקר וההוראה בחוג מתמקדים בהבנת התהליכים והדגמים האבולוציוניים, האקולוגיים וההתנהגותיים הפועלים באורגניזמים, באוכלוסיות, בחברות ובמערכות אקולוגיות ביבשה, בים ובאגמים. בפרט, עוסק החוג ביחסי הגומלין שבין אורגניזמים לבין סביבתם, סיסטמטיקה, מגוון המינים, אבולוציה ופליאונטולוגיה, שימור הסביבה וחקר התפתחותם והקשרם האבולוציוני-אקולוגי של מנגנוני התנהגות. מגוון המחקרים כולל עבודות מעשיות בשטח ובמעבדה ועבודות תיאורטיות בשימוש בכלים מתמטיים וסטטיסטיים. הלימודים בחוג הינם לתואר מוסמך

טלפון: 02-6585075
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע