מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
אתר מחקר/ מדע
לאתר הקודם
לאתר הבא

התוכנית ללימודי הסביבה, האוניברסיטה העברית

מטרת התכנית הינה להקנות לתלמידיה כלים הן להבנת הסביבה הטבעית והן להתמודדות עם הבעיות המחריפות של איכות הסביבה. התכנית מכשירה עתודות חוקרים ואנשי מעש שיוכלו לתרום להבנת התהליכים המתרחשים בסביבתנו, ולדרכי התמודדות עם מגוון הבעיות הסבוכות של הסביבה ושמירת איכותה. התכנית מציעה לימודים במדעי הסביבה לתלמידי תואר בוגר במדעי הטבע. התכנית תעניק השכלה בכיוון העיוני-מדעי, במיוחד להבנת התפקוד של הסביבה הטבעית והשפעת האדם על הסביבה, חשיפה לבעיות של איכות הסביבה, והכשרה להמשך לימודים בכיוון מחקרי או התמחות בצדדים מעשיים. התכנית היא בהיקף של חוג מצומצם וניתן ללמוד בה אך ורק בשילוב עם חוג נוסף ממדעי הטבע, או עם החוגים: גיאוגרפיה או כלכלה ממדעי החברה, או בשילוב עם משפטים

טלפון: 02-6586836
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע