מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
אתר מחקר/ מדע
לאתר הבא

רת"ם- מרכז מידע לצמחי ישראל, האוניברסיטה העברית

מרכז רת"ם הוא מרכז משותף של החברה להגנת הטבע והאוניברסיטה העברית. במרכז בסיס נתונים על צמחי ישראל המעודכן באופן שוטף, אשר משמש מידע בוטני לצרכי שמירת טבע. בנוסף לפעילות חינוכית והדרכה, המרכז מקיים השתלמויות בוטניות ברחבי הארץ וכן פעילות סקירה ומחקר, כגון סקר המינים הנדירים והאדומים של ישראל.

גבעת רם
האוניברסיטה העברית
טלפון: 02-6584451
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע