מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
שירות חברתי
לאתר הקודם
לאתר הבא
מפה

אופק לילדינו

ארגון ארצי של הורים לילדים לקויי ראייה ועיוורים, אשר שם לו למטרה את הבטחת כל זכויותיהם, שיפור מתמיד של מעמדם והשירותים הניתנים להם ואת שילובם בחברה, במערכת החינוך ובבית של הילדים לקויי הראייה והעיוורים. הארגון מספק מידע חיוני ושימושי להורים בכל התחומים הנוגעים לצרכים המיוחדים של ילדיהם, מלידה ועד בגרות, וכדי לתמוך זה בזה, באמצעות מפגשים עם הורים נוספים - בקבוצות הורים ובפגישות אישיות - כדי להתחזק וללמוד מניסיונם. בין פעילויות הארגון השונות: שימוש כסנגורים בדיונים ממסדיים הנוגעים לילדים וייצוגם בנחישות, הוצאה לאור של עיתון "הרחבת האופק", קיום מפגשים אזוריים וארציים בין הורים למומחים ואנשי מקצוע, פעילויות שונות בשיתוף עם ארגוני הורים לילדים לקויי ראייה ועיוורים ברחבי העולם ועם ארגונים אחרים למען העיוורים בארץ, קיום פעילויות העשרה שונות לילדים באזורים שונים בארץ ואף מאפשרים לאחדים מן הילדים להתנסות בפעילויות ייחודיות בחו"ל.

קרית משה
רחוב דגל ראובן 8
טלפון: 972 (2) 6599553
פקס: 972 (2) 6522614
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע