מפה ירוקה
ברוכים הבאים למפה הירוקה של ירושלים!
ירושלים בת קיימא החברה להגנת הטבע
לפי נושאים: אצלי בשכונה:
חפשו אתר בסביבתכם הקרובה או לפי נושא
הציעו אתר חדש
אתר טבע
חיים ירוקים
תרבות וחברה
בית גידול דו-חיים
אתר מים
עץ מיוחד
גן מיוחד
אתר פריחה
אתר צפייה בחרקים
יער ציבורי/ אזור טבעי
מעבר חיות בר/ מסדרונות טבעיים
פארק/ אתר נופש
אתר צפרות וצפייה בחיות בר
שטח פתוח
נוף תצפית/ מראות מיוחדים
שטח לשחרור כלבים
גינה קהילתית
קומפוסט
תחבורה ציבורית
תוצרת אורגנית/ מקומית
אתר מחקר/ מדע
חנות אופניים
חנות יד שנייה
מזון בריא
מוצרים ירוקים
מחזור
אתר תרבות
מרכז קהילתי
מידע ירוק
ארגון סביבתי
ארגון חשוב
בית ספר סביבתי
מידע באינטרנט
ספרייה ציבורית
מוזיאון
שירות חברתי
אתר לשימור
תמונה באבן
ארגון חשוב
לאתר הקודם
לאתר הבא

התו החברתי

התו החברתי ניתן ללא תשלום לבתי קפה ולמסעדות המתחייבות לעמוד בקריטריונים חברתיים בסיסיים ולאפשר לפעילי התו החברתי לקיים בהן ביקורת תקופתית. התו החברתי הינו כלי יעיל ופשוט המאפשר לציבור להיות שותף בשינוי חברתי משמעותי ובחיזוק השמירה על כבוד האדם. אנו מאמינים כי מוטלת על כולנו האחריות לוודא כי בכל מקום בו אנו מבלים או קונים יישמרו עקרונות היושר והצדק הבסיסיים. לרשימת העסקים המחזיקים בתו החברתי: http://rest.tav.org.il/

מחנה יהודה, בקעה
בכל רחבי העיר
טלפון: 077-2004071
פקס: 077-2001392
כל הזכויות שמורות © החברה להגנת הטבע